Начало > Новини & знания > Съдържание

Синтез на мономер

Sep 15, 2014

Мономер от полиимид е Dianhydride (tetracid) и диамин. методи за синтез на диамин на по-зрели, много диамин също е на стокови доставки. Dianhydride е един специален, в допълнение към втвърдяване агент за епоксидна смола се използва основно за синтеза на полиамид. Pyromellitic киселина и trimellitic анхидрид може да се извлече от три тежки ароматни масло рафиниране петролни продукти са четири толуен и частично три толуен от газовата фаза и течна фаза окисляване стъпка по. Други важни две анхидрид, като две фенил кетон две анхидрид, бифенил две анхидрид, две фенил етер две анхидрид, шест f две анхидрид и т.н. чрез методите на синтеза, но цената е много скъпо, за пример шест флуор две анхидрид на килограм да достигнат милион. Jiande град Solver полиимид Co., Ltd. разработва от о-ксилол хлориране, окисляване и изомеризация на 4 - може да бъде получена чрез отделяне на хлорирани анхидрид и 3-хлорофталова анхидрид с висока чистота, с тези два вида съединения като суровини могат да бъдат синтезирани поредица от две анхидрид, неговия голям потенциал за намаляване на разходите, синтезата е ценно.